Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Yeni Binalarda Enerji Verimliliği

Yeni Binalarda Enerji Verimliliği

#düşük_enerji_tüketimi, #çevresel_konfor, #bütüncül_işbirliği, #düşük_karbon_salınımı

Yeni Binalarda Enerji Verimliliği Projesi (NEED4B), Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre, ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) tarafından yürütülen AB projelerinden biri. İspanya, İsveç, Belçika, İtalya ve Türkiye'den araştırmacıların ortak yürüttüğü proje, piyasada geniş kabul görecek, düşük enerji tüketimli yeni binaların tasarımı, inşaatı, ve işletimi için açık ve kolay tekrarlanabilir bir metodoloji geliştirmeyi hedefliyor. Güçlü bir uygulama programına sahip olan proje kapsamında, Özyeğin Üniversitesi kampüsünde 17,000 m2'lik ScOLa binasının yapımı tamamlanmış bulunuyor. Türkiye'deki tipik akademik binaların enerji tüketimi yıllık ortalama 255 kWh/m2/ iken, proje kapsamında yapımı tamamlanan ScOLa binasının yıllık enerji tüketimi 45 kWh/m2 olarak gerçekleşti. Enerji tüketiminde %82 oranında bir tasarruf anlamına gelen bu azalma, binanın aynı zamanda karbondioksit salınımı oranlarını da etkilemekte. Proje kapsamında ScOLA binasının benzer binalara kıyasla %90 daha az karbondioksit salınımı da gerçekleştirilmiş bulunmakta.

Proje Linki: http://need4b.eu

Yeni Bir Bina için "Enerji Verimliliği ÖzÜ" Kavramı

Yeni binaların tasarımı, inşaatı ve işletimi için «enerji -verimlilik- öz» (EEC) kavramının önemini göstermek üzere bir vaka çalışması sunuyoruz. EEC kavramını, genişletilmiş «Bütünleşik Proje Teslimi» çark kavramı ile birleştirdik (kısaca EEC-IPDW) ve sonuçta, temel tasarım ilkelerinin, bina tasarımının başlangıcından binanın günlük operasyona geçişine kadar geçen sürede başarılı biçimde uygulanmasını sağlayan etkili bir yaklaşım ortaya çıktı. EEC-IPDW uygulamasının, akıllı tesis yönetim prosedürü sayesinde bina tasarımı, inşaatı ve işletiminin uzun vadeli maliyetlerinde çeşitli iyileştirmeler sunduğu görüldü. EEC-IPDW, bina yapım sürecine daha sonraki aşamalarda dahil olup, mimari güzellik, estetik ve bina-bütüncül teknolojilerin tutarlı kullanımı gibi özgün kavramlarda değişiklik yapılmasını öneren uzman paydaşların olumsuz ve beklenmeyen müdahalelerini de önlemeye yardımcı olur. Buna ek olarak, EEC-IPDW, geleneksel inşaat aşamalarının ötesinde, binaların sürdürülebilir inşaatı ve işletimi için de, yenilikçi finansman uygulamalarına yardımcı olur. Bu makalede, EEC-IPDW kavramı, halen devam etmekte olan AB-7ÇP projesi NEED4B’den (Yeni Binalarda Enerji Verimliliği Projesi) elde edilen deneyimlere dayanılarak açıklanmaktadır. Türkiye’deki uygulama binası olan Yabancı Diller Yüksekokulu’nun (ScOLa) tasarım ve yapım süreçleri tamamlanmış olup, bina EEC-IPDW uygulamalarıyla işletilmektedir. EEC, projenin Türkiye ayağında, Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi tarafından yürütülmektedir. Karar alım süreçleri, bir mimarlık firması, birkaç mühendislik firması, bir inşaat şirketi ve birkaç AB-merkezli merkez tarafından birlikte yürütülmektedir.

Teknik Katalog Handbook