Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

“Sanal deneyim, kişinin gerçek dünyadaki davranışlarını ve alışkanlıklarını etkileyebilir mi?”

“Sanal deneyim, kişinin gerçek dünyadaki davranışlarını ve alışkanlıklarını etkileyebilir mi?”

#oyun, #mobil_oyun, #gerçek_zamanlı_veri, #bina_enerji_simülasyonu, #binalarda_enerji_verimliliği, #davranış_değişimi

EÇEM Bünyesinde devam etmekte olan TRIBE projesi, Avrupa Birliği tarafından Ufuk2020 Çerçeve Programı (H2020) kapsamında desteklenen ortak bir proje. Üç yıl sürecek ve 2018’de tamamlanacak proje, İspanya, Türkiye, Avusturya, Fransa ve İsveç’ten toplam 7 katılımcı tarafından 5 pilot binada gerçekleştiriliyor. TRIBE'ın proje koordinatörlüğü Zaragoza Üniversitesi Enerji Kaynakları ve Tüketimi Araştırma Merkezi (CIRCE) tarafından yürütülüyor. Projenin temel amacı, Avrupa Birliği vatandaşlarının kamusal binaları kullanırken, enerji verimliliğine yönelik olarak sergilediği davranışları geliştirilmelerine katkıda bulunmak.

TRIBE projesi kapsamında kamusal binalarda enerji verimliliği davranışlarını geliştirmek için tasarlanmış bir mobil oyun oluşturulmakta. 2017 yılı sonunda Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakülte Binası’nda uygulamaya konulacak oyunda, bina kullanıcılarına, enerji verimliliğini arttırmak için, buzdolabı kapısının fitillerini yeniletmekten uyarı tabelası astırmaya kadar uzanan geniş bir yelpazede yaklaşık 250 ayrı seçenek sunuluyor. Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilecek her bir eylemin, gerçek etki değeri simülasyonlarla hesaplanmış ve oyunun puanlama mekanizmasına eklemlenmiş. Her oyuncunun, oyunda çeşitli kararlar almak için kullanacağı bir avatarı bulunuyor. Oyundan elde edilecek bulgular, sanal deneyimin, binanın enerji verimliliğine nasıl dolaylı olarak katkıda bulunduğunu ortaya koyacak.

Proje Linki: http://tribe-h2020.eu/

Enerji Verimliliği Video Oyunu


Kamu binalarındaki (düzenli ve misafir) kullanıcıları, enerji verimliliğine yönelik küresel davranış değişikliği yaratmaya teşvik edebilecek ilgi çekici bir oyun. Oyuncuların görevi, kamu binalarında enerji tasarrufuna yönelik çeşitli önlemleri uygulamaya geçirerek, bina içindeki enerji tüketimini azaltmayı başarmak.

Kamu Yetkilileri için TRIBE Paketi


Kamu binalarının sahipleri ve yöneticilerine

  • karşı karşıya oldukları belli sorunlara yönelik olarak, proje tarafından sunulan çözümleri uygulama olanağı verir
  • enerji verimliliğinin maliyet etkinliği hakkında ve mevcut ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış finansman planları hakkında kanıtlanmış bilgiler sunarak, onların enerji verimliliği konusundaki uzmanlığını arttırır ve davranışlarını iyileştirir.