Özyeğin University, Çekmeköy Campus Nişantepe District, Orman Street, 34794 Çekmeköy - İSTANBUL

Phone : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

E-mail: info@ozyegin.edu.tr

Projects

Projects

NEED4B

"New Energy Efficient Demonstration for Buildings"
"Binalarda Yeni Enerji Verimliliği Uygulamaları"
Funding: EU 7th Framework Programme
Project Period: Feb 2012 – Feb 2018
EU Contibution to OzU: 1.287,589,69€
http://www.need4b.eu/

BRICKER

"Total Renovation Strategies for Energy Reduction in Public Building Stock"
"Kamu Binaları İçin Enerji Tasarrufu Sağlayan Maliyet Etkin Tadilat Stratejileri"
Funding: EU 7th Framework Programme
Project Period: Oct 2013 – Oct 2018
OzU Budget: 443.680,00€
EU Contibution to OzU: 291.920,00€
http://www.bricker-project.com/

TRIBE

"TRaIning Behaviours towards Energy efficiency: Play it!"
"Enerji Verimliliği için Davranış Eğitimi: Hadi Oynayın!"
Funding: EU Horizon2020 Programme
Project Period: Feb 2015 – Feb 2018
OzU Budget: 217.500,00€
EU Contibution to OzU: %100
http://www.tribe2020.eu/

CAPACITY

"Capacity Development for Future Builders"
"Yeni Nesil Binalar için Teknik Eğitim"
Funding: EU IPA and Central Finance and Contracts Unit
of Ministry of Treasury and Finance
Project Period: 15 Sep 2017 – 14 Sep 2018
OzU Budget: 50.000,00€
EU Contibution to OzU: %100
http://www.yeninesilinsaatcilar.com/en/home/

NEXT GEN

"Next Generation"
"Yeni Nesil Yakın Gelecek"
Funding: Islamic Development Bank Transformers Fund
Project Period: 1 July 2019 – 1 Sep 2020
OzU Budget: 143.467€
IsDB Contribution to OzU: %100
http://yeni-nesil-enerji-sertifikasi.net/
You can access the energy audit reports conducted by Onur Energy here.

Other Projects:

 • TÜBİTAK 2501:"Risk Management of Energy Retrofits in Urban Development Projects" / "Kentsel Gelişim Projelerinde Bina Enerji İyileştirmeleri için Risk Yönetimi", Oct 2013 - Oct 2014, In collaboration with Georgia Tech Institute, USA NSF - TÜBİTAK OzU Budget 120.000TL / 41.550€  
 • TÜBİTAK 2221: Sabbatical Assoc. Prof. S.Çelik - "Analysis of green and white roofs for building energy efficiency" / "Binalarda enerji verimliliği açısından yeşil ve beyaz çatıların analizi”, Mar 2014 - Mar 2015 OzU Budget: 10.420TL / 3.640€   
 • SymNet: "Industrial Symbiosis Network for Environment Protection and Sustainable Development in Black Sea Basin" / "Karadeniz Havzasında Çevre Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Endüstriyel Ortakyaşam Ağı", Black Sea 2007-2013 Joint Operational Programme, 2011-2013,  OzU Budget: €265,000   
 • NF-RAD: "Near-Field Radiation Absorption and Scattering by Nanoparticles on Surfaces" / "Yüzeylerdeki Nanoparçacıkların Yakın-Alan Işınım Emilimi ve Dağılımı", FP7-PEOPLE-IRG-2008 Marie Curie Actions, International Re-integration Grants (IRG), 2009-2012, OzU Budget: €75,000   
 • NSF: Sus-Built Workshop: "Architecture and Engineering of Sustainable Green Buildings Workshop" / "Sürdürülebilir Yeşil Binalar Mimarisi ve Mühendisliği Çalıştayı", NSF-USA, 16-19 May 2011, OzU Budget: $80,000 / 63.200€   
 • TUBITAK 1001: NF-Radiation: "Investigation of Near-Field Radiative Transfer for Development of Thermo/Photovoltaic Power Generators" / "Termo/Fotovoltaik Enerji Üreticilerinin Geliştirilmesi için Işınım Aktarımının İncelemesi", TÜBİTAK 1001 Programme, 2009-2012, OzU Budget: 193,000 TL / 90.000€   
 • BSH-SES: "Methodology to conduct a strategic study for smart energy sourcing for the BSH Çerkezköy Facility" / "Çerkezköy Yerleşkesi İçin Akıllı Enerji Kaynaklarının Belirlenmesine Dair Stratejik Çalışma", May - Aug 2013, OzU Budget: 7.000€   
 • BSH-NANO: "Synthesis, Characterization and Use of Nanofluids for Domestic Refrigeration Appliances" / "Sentezleme, Karakterizasyon ve Nano Akışkanların Yerli Soğutucu Aletlerinde Kullanımı", Oct 2012 - Apr 2013, OzU Budget: 53.000TL / 22.825€   
 • DHL:  "How to Improve Inner City Freight Movements in Istanbul" / "İstanbul’da Şehiriçi Yük Taşımasının Trafiğe Etkilerinin Araştırılması", Feb-Sep 2012, OzU Budget: €15,000   
 • IBM: "Coherent Teachings of Energy, Environment and Economy: To Build Smarter Istanbul‘2050" / "Enerji, Çevre ve Ekonomi Dersleri: İstanbul’2050’yi Oluşturmak", IBM University Awards, Dec 2010-2011, OzU Budget: $10,000 / 7.625€   
 • BEFESA: "Market Entrance Study for a Waste Recycling Company on the Actual and Future Situation in Turkey concerning Hazardous Waste Disposal" / "Bir Atık Geri Dönüşüm Şirketi için Türkiye’nin Zararlı Atıkların Tasfiyesi ile İlgili Güncel ve Gelecekteki Durumu Üzerine Pazara Giriş Çalışması", Sep 2011, OzU Budget: €8.000   
 • SamPort: "Samsun Port Environmental Due Diligence Study" / "Samsun Limanı Çevresel Durum Tespiti Çalışması", Ceynak Holding, Feb 2010, OzU Budget: €4.000

Center for Energy, Environment and Economy